Geoiniekt - Mikropale, zabezpieczanie osuwisk, palowanie

Firma Geoiniekt powstała w 1989 roku. Zajmujemy się pracami budowlanymi, takimi jak: podbijanie fundamentów, palowanie pod fundamentami, stawianie mikropali, izolacja pozioma murów, izolacja piwnic, likwidacja i zabezpieczanie osuwisk, wypełnianie pustek w gruntach. Prowadzimy również potrzebne badania geologiczne oraz wykonujemy projekty i dokumentacje.

Jednym z najlepszych stosowanych przez nas rozwiązań w przypadku niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych, które utrudniają budowę domu, jest palowanie gruntów zamiast stawiania tradycyjnych fundamentów. Ta metoda pozwala na wybudowanie domu na gruncie każdego rodzaju (nawet na torfach, namułach oraz przy wysokiej wodzie gruntowej). Palowanie polega na przeniesieniu ciężaru budynku na bardziej wytrzymałe, głębsze warstwy gruntu.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej obciążenie gruntu jest niewielkie, dlatego wystarcza zastosowanie tzw. mikropali. Używamy przede wszystkim nowatorskiej metody palowania przy użyciu mikropali strumieniowych. Mają one małą średnicę (do 30 cm), a mimo to charakteryzują się dużą nośnością. Długość mikropali zależy od tego, jak głęboko usytuowana jest warstwa nośna gruntu.

Nasze prace skupiają się również na problemie, który często występuje w naszym regionie – likwidacji i zabepieczaniu osuwisk. Jest to duże wyzwanie, ponieważ osuwiska na południu Polski są zazwyczaj bardzo rozległe. Prace zabezpieczające wymagają zastosowania konstrukcji geotechnicznych o dużej wytrzymałości i nośności, a zarazem duże ograniczenia techniczne uniemożliwiają wprowadzenie na teren osuwiska ciężkiego sprzętu. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku są bariery mikropalowe.

Wykonujemy również inne prace budowlanie związane z przygotowaniem gruntów i fundamentów, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez klienta. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.